Noteikumi

Apģērbu tīrītavas Green Clean Plus pasūtījumu pieņemšanas un izsniegšanas noteikumi.


 1. Pieņemot izstrādājumus, tiek noformēta pasūtījuma kvīts un kases čeks. Klienta paraksts uz kvīts ir apliecinājumus tam, ka Klients ir iepazinies un piekrīt pasūtījuma pieņemšanas, izpildīšanas un izsniegšanas noteikumiem un ka ieraksti kvītī ir izdarīti pareizi.
 2. Green Clean Plus pieņem visus izstrādājumus, kuriem iespējams piemērot pieejamos kopšanas veidus un paņēmienus, izņemot šo noteikumu 3.punktā uzrādītos izstrādājumus.
 3. Tīrīšanai un mazgāšanai nepieņem izstrādājumus, kuri ir ļoti netīri, ļoti veci un kuri tīrīšanas vai mazgāšanas procesā var bojāties, saplīst, sabojāt citu klientu lietas un tīrīšanas vai mazgāšanas mašīnas.
 4. Negarantējot tīrīšanā pieņemtā izstrādājuma saglabāšanu iepriekšējā stāvoklī un mutiski par to brīdinot Klientu un izdarot uz pieņemšanas kvīts atzīmi „bez garantijas” vai «klients brīdināts par iespējamu nepietiekamu kvalitāti”, tiek pieņemti šādi izstrādājumi:
  • izstrādājumi no ādas; dabīgās un mākslīgās kažokādas;
  • jebkuri izstrādājumi, kuriem nav norādes par tīrīšanas noteikumiem vai ir tikai Vispārēji norādījumi par tīrīšanu vai mazgāšanu;
  • izstrādājumi ar bojājumiem, kuri var palielināties tīrīšanas vai mazgāšanas procesā.
 5. Pasūtījuma izpildes termiņš tiek atrunāts, pieņemot pasūtījumu un fiksēts uz pasūtījuma kvīts. Pēc klienta lūguma, ievērojot ražošanas iespējas, pasūtījumu var pieņemt izpildīšanai 4 stundu laikā. Par pasūtījuma izpildīšanu 4 stundu laikā jāmaksā papildus 50% no pasūtījuma kopējās summas. Ja kādu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde 4 stundu laikā nav bijusi iespējama, Klientam tiek atdota 50% piemaksa, kas iekasēta steidzamo pasūtījumu pieņemot.
 6. Pasūtījumus izsniedz, ja Klients uzrāda pasūtījuma pieņemšanas kvīts eksemplāru. Kvīts nozaudēšanas gadījumā, pasūtījumu izsniedz pēc parakstu salīdzināšanas un ja klients spēj noraksturot pasūtījumu. Ja līdz tam pasūtījums izsniegts kādai trešajai personai, kas uzrādījusi nozaudēto pasūtījuma kvīti, SIA ”Green Clean Plus” nekādā mērā materiāli nav atbildīga Klienta priekšā, un visus zaudējumus uzņemas Klients.
 7. Izņemot pasūtījumu Klientam ir pienākums pārliecināties par izstrādājumu skaitu pasūtījumā un to tīrīšanas, gludināšanas kvalitāti. Pretenzijas par kopšanas kvalitāti tiek pieņemtas 3 dienu laikā, skaitot no pasūtījuma izsniegšanas brīža. Pretenzijas par izsniegto izstrādājumu skaitu tiek pieņemtas tikai pasūtījuma izsniegšanas laikā.
 8. Ja pasūtījums izpildīts nekvalitatīvi, tad tas tiek pārstrādāts atkārtoti bez maksas.
 9. Ja tīrīšanā vai mazgāšanā nodotā manta ir sabojāta uzņēmuma vainas dēļ, Klientam tiek atmaksāta, par tīrīšanu un mazgāšanu, iekasētā summa.
 10. Tīrītava neatbild par šādiem defektiem, kuri radušies tīrīšanas vai mazgāšanas procesā:
  • valdziņu noirums trikotāžas izstrādājumiem;
  • izstrādājuma saraušanās vai izstiepšanās pieļaujamās normas robežās;
  • caurumiem, kas, izstrādājumu tīrot vai mazgājot, radušies kodīgu vielu vai kožu iepriekšējas iedarbības vietās;
  • izstrādājuma bojājumi, kuri radušies neizturīga auduma (piemēram, saulē izbalējuši aizkari) un vīles, nenoturīgu krāsu un impregnējuma dēļ;
  • bojājumi izstrādājumos, kuri pieņemti ar atzīmi kvītī „bez garantijas” vai «klients brīdināts par iespējamu nepietiekamu kvalitāti”;
  • nenoņemamas apģērba furnitūras un dekori, tai skaitā dažādas aizdares (rāvējslēdzēju kuģīši, spiedpogu krāsojums u.tml.); gadījumos, kad klients pats ir mēģinājis izstrādājumu tīrīt mājas apstākļos.
 11. Par lietām, kuras netiek izņemtas 7 dienu laikā no pasūtījuma izpildes termiņa, Klients maksā glabāšanas naudu 1% apmērā no kopējās summas, kas iekasēta no Klienta par pasūtījumu, par katru nokavēto pasūtījuma izņemšanas dienu, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus, skaitot no pasūtījuma izpildes dienas.
 12. Ja Klients tīrīšanai vai mazgāšanai nodotās mantas neizņem trīs mēnešu laikā no pasūtījuma izpildīšanas dienas, tīrītavā neizņemtās mantas izlieto pēc saviem ieskatiem (iznīcina, nodod labdarības iestādēm, u.tml.).

Apģērbu tīrītava nevar uzņemties atbildību par šādiem defektiem, kuri radušies tīrīšanas, mazgāšanas vai gludināšanas procesā:


 • rāvējslēdzēju kuģīši gultas veļai, kuri nav paredzēti gultas veļas izmantošanai;
 • nenoņemamas apģērba furnitūras un dekori, tai skaitā dažādas aizdares – rāvējslēdzēju kuģīši, spiedpogas, spiedpogu krāsojums, u.tml.
 • valdziņu noirums trikotāžas izstrādājumiem;
 • izstrādājuma saraušanās vai izstiepšanās pieļaujamās normas robežās;
 • caurumiem, kas, izstrādājumu tīrot vai mazgājot, radušies kodīgu vielu vai kožu iepriekšējas iedarbības vietās;
 • izstrādājuma bojājumi, kuri radušies neizturīga auduma un vīles, nenoturīgu krāsu un impregnējuma dēļ;
 • gadījumos, kad klients pats ir mēģinājis izstrādājumu tīrīt mājas apstākļos.